Η Lepouris Auto Service  αυτή παρέχει  μηχανουργικές εργασίες παντός τύπου, συγκολλήσεις μετάλλων και εξαρτημάτων.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε επισκευαστικές λειτουργίες, ανακατασκευές δίσκων, ταμπούρων και βολάν και ειδικεύεται σε εργασίες φρέζας, πρέσας και σε επισκευές σπειρωμάτων καθώς και σε  ρεκτιφιέ καπακιών.

Εκτός από τις υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν ,το μηχανουργείο και οι τεχνίτες μας είναι σε θέση  να επισκευάσουν κατόπιν αιτήματος οτιδήποτε άλλο δύναται να κατασκευαστεί σε ένα μηχανουργείο και αφορά το όχημά σας .