Αναλαμβάνουμε κάθε είδους τοποθέτηση αγωνιστικού εξοπλισμού, τοποθέτηση και κατασκευή κλωβών ασφαλείας, προετοιμασία – ράψιμο καρότσας.Αγώνες και βελτίωση είναι έννοιες άμεσα συνδεόμενες.Το αυτοκίνητο είναι το πάθος μας και δεν το κρύβουμε!!